• Capsule Bottle PET Red

    Шише со капсула PET црвено

    Стандард за квалитет на пластично шише. Спроведете анализа на квалитетот на производот од стандардите за квалитет на производителот за да утврдите дали е пожелно. Претпријатијата за фармацевтски пластични шишиња треба да формулираат стандарди на претпријатијата повисоки од националните стандарди, а индустриските стандарди треба да бидат построги;